Yoga Sadana
Image default
Dienstverlening

Functie van letselschadebehandelaar

Wat is een letselschadebehandelaar?

Mogelijk ben je de naam van deze functionaris als eens tegengekomen bij het doorlezen van een website of brochure van een verzekeringsmaatschappij: de letselschadebehandelaar. Deze behandelaar is binnen de verzekeringsmaatschappij specifiek verantwoordelijk voor de beoordeling en eventuele afhandeling van de schademeldingen van verzekerden.

 

Wat doet een verzekerings letselschadebehandelaar?

Een letselschadebehandelaar die bij een verzekeraar werkt neemt na het ontvangen van een melding van (toe of aangebrachte) schade allereerst contact op met de verzekerde. In deze fase is het erg belangrijk om alle beschikbare en benodigde gegevens te verzamelen. In dit kader kan er gedacht worden aan contactgegevens, maar ook aan documentatie, foto en/of filmmateriaal van de situatie. Na de inhoudelijke beoordeling van de aanwezige gegevens neemt de letselschadebehandelaar contact op het (mogelijke) slachtoffer. Tijdens dit contact wordt er toegelicht hoe de procedure er verder uit ziet en wat de behandelaar kan betekenen voor de betrokkenen in kwestie.

 

Enkele concrete werkzaamheden van een letselschadebehandelaar

Na het contact met de verzekerde en het slachtoffer heeft de letselschadebehandelaar enkele concrete taken uit te voeren. Het gaat hierbij allereerst om de beoordeling van de toedracht van de schade en de omvang hiervan. Nadat de toedracht en de omvang is vastgesteld wordt er gekeken naar de best passende wijze van hulp of compensatie. Wanneer er een goed totaalbeeld is van de situatie en de aan te bieden hulp en/of compensatie wordt er door de letselschadebehandelaar opnieuw contact opgenomen met het slachtoffer. Na toetsing bij de betreffende persoon wordt er bekeken of het aanbod voor alle partijen tot tevredenheid kan leiden. Wanneer dit het geval is kan de praktische organisatie worden geregeld.

 

Waarom zou je voor een verzekering letselschadebehandelaar willen worden?

De functie van letselschadebehandelaar bij een verzekering is een ideale functie voor mensen die graag diep in een dossier willen duiken en hierbij tevens graag contact onderhouden met diverse personen. Het is echter zeer belangrijk om in de functie van letselschadebehandelaar empathisch vermogen te hebben. In de dagelijkse werkzaamheden heeft de behandelaar immers veelvuldig contact met slachtoffers en dit contact kan met de nodige emoties gepaard gaan.