Yoga Sadana
Image default
Zorg

Incura: een veilig softwarepakket voor zorgverleners

De software voor logopedie van Incura is toegankelijk en betrouwbaar. Bij praktijkinrichting fysiotherapie, oefentherapie of ergotherapie is het belangrijk op een verantwoorde en zorgvuldige wijze om te gaan met de persoonsgegevens van je cliënten. Om dit te bewerkstelligen moet je kiezen voor een veilig administratieprogramma. Incura is zo’n pakket. Het voldoet aan ISO 27001 en NEN 7510.

Veiligheid van persoonlijke gegevens

Als het om veiligheid van persoonlijke gegevens gaat, maakt de wet een scheiding tussen verantwoordelijke en verwerker. De verantwoordelijke is de persoon die privacygevoelige informatie vastlegt of de opdracht geeft aan iemand anders voor die vastlegging. In het geval van Incura is dat de zorgprofessional. De verwerker is het bedrijf dat Incura ontwikkelt en uitbrengt: Winbase Software en Adviezen BV. De verwerkende partij maakt het mogelijk dat al die info vastgelegd wordt. De relatie en de afspraken tussen verantwoordelijke en verwerker met betrekking tot gegevensbescherming zijn verwerkt in een verwerkersovereenkomst. Die is wettelijk verplicht. Gebruikers van Incura hoeven de overeenkomst niet apart te ondertekenen. Een en ander is een vast onderdeel van de gebruikersovereenkomst.

Acties om veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen

We noemden ze al: NEN 7510 en ISO 27001. NEN 7510 is een Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. NEN 7510 is afgeleid van de internationaal geldende ISO 27001. Beide zijn zeker niet voor altijd geldig. Ieder jaar opnieuw controleert een onafhankelijke partij het kwaliteitssysteem. Wat doet Incura concreet om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen? We sommen de belangrijkste acties op.

–        Het checken van de identiteit van gebruikers en het toekennen van specifieke toegangsrechten per gebruiker.

–        Het opslaan van de vertrouwelijke informatie op Nederlandse, goed beveiligde, externe servers.

–        Iedere 14 dagen vindt een zogenoemde kwetsbaarheden check plaats met als doel een eventueel beveiligingslek voor te zijn.

–        Het onderling uitwisselen van vertrouwelijke gegevens door het Incura-team aan de gebruiker vindt alleen plaats als dat echt noodzakelijk is. Zo’n uitwisseling is in alle gevallen voorzien van encryptie. Informatie die de zorgprofessional naar Incura zendt, wordt standaard gecontroleerd.

–        Tot slot is bij Incura sprake van functiescheiding en worden vaste procedures aangehouden. Een afwijking valt direct op en wordt snel gecorrigeerd.

https://www.incura.nl/